AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na návštěvě v hasičské zbrojnici

02.05.2018 16:44
  Jak už bývá každým rokem v dubnu zvykem, i letos děti z naší MŠ navštívily hasiče. Hasiči děti seznámili se svou prací a upozornili je na možná nebezpečí požáru. Připomněli jim telefonní číslo, na které se volá v případě požáru. Pak dětem vyprávěli, kde a komu všude pomáhají - mnohdy...

—————

V městské knihovně

09.04.2018 06:41
   Děti celé MŠ navštívily v průběhu březnového dopoledne Městskou knihovnu v Lovosicích. Pro mnoho dětí to bylo první setkání s knihovnou. Díky vstřícnému personálu se děti seznámily s prostory knihovny, zjistily, co všechno jim knihovna může nabídnout, že to nejsou jen knihy ale i různé...

—————

Velikonoční tvoření s rodiči

23.03.2018 06:41
  Ačkoliv nám počasí stále dopřává velkou zimu, sešli jsme se ve třídě  Krtečků k velikonočnímu tvoření s rodiči. Děti si mohly vyrobit za pomoci rodičů nejrůznější velikonoční dekorace. Skládanou slepičku ze čtvrtky, zdobenou barevným papírem s nožkami z barevných kolíčků, zajíčka z...

—————

Skřítkové zpívali pro radost

23.03.2018 06:38
  Pěvecký sbor Skřítci opět po roce přišel zpříjemnit a obohatit program na konferenci ZO STP V KS Lovoš veselými písničkami. Vystoupení našich malých zpěváčků se stalo již tradicí. Děti zpívaly radostně a s plným nasazením i přes to, že k dispozici nebyl klavír. Vystoupení...

—————

Těšíme se na jaro

23.03.2018 06:35
  Opět jsme společně prožili jedno krásné dopoledne plné her a úkolů. V každé třídě měly děti připravené různé úkoly. U Krtečka jsme museli dávat pozor, abychom neprobudili pavouka, nedotkli se pavučiny a opatrně kolíčkem zachránili berušku a vyndali ji z košíku ven. U Žabiček nás čekalo...

—————

Na návštěvě v Centrální školní jídelně v Lovosicích

11.02.2018 18:46
   V minulém týdnu jsme měli společně s nejstaršími dětmi naší MŠ možnost navštívit CŠJ v Lovosicích. Toto zařízení bude většina dětí po prázdninách navštěvovat a tak jsme v rámci tématu poznávání profesí zamířili za kolektivem mnoha žen, které se starají o stravování dětí lovosických...

—————

Hurá, napadl sníh

31.01.2018 17:03
   Sněhu jsme si v této zimě s dětmi užili prozatím velmi sporadicky. Když konečně sníh napadl, bez váhání jsme s dětmi vyrazili na nedaleké hřiště ZŠ, kde nebyly ve sněhu vyšlapané žádné stopy. Děti tedy tvořily cestičky svoje. Poté jsme se společně vrhli na stavění sněhuláka. Děti byly...

—————

Poděkování sponzorům

11.01.2018 18:16
   Děkujeme firmě ACZ Lovosice, která již tradičně obdarovala všechny naše děti pastelkami při mikulášské nadílce. Jako v předešlých letech jsme zaslali zástupcům automobilové firmy obrázky aut, které děti jako poděkování nakreslily. Obrázky jsou vystaveny v prostorech ACZ.   ...

—————

Půjdem spolu do Betléma

04.01.2018 06:47
   V adventním čase jsme pozvali rodiče, prarodiče a sourozence dětí na zahradu naší mateřské školy, abychom si připomněli narození Ježíška. Děti si připravily vánoční příběh o příchodu Josefa a Marie do Betléma, každá třída do příběhu přidala známou koledu a všichni jsme si...

—————

Mikuláš v MŠ

04.01.2018 06:43
   Dne 04.12. jsme pozvali do MŠ Mikuláše. Děti přicházely do tříd s dobrou náladou v převlečení čerta nebo anděla. V dopoledních hodinách měly možnost shlédnout pohádku Kašpárek a Vánoce, kterou jim zahrálo známé Sváťovo dividlo. Po té už jen čekaly na příchod Mikuláše v doprovodu...

—————


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745