AKTUÁLNÍ INFORMACE

Krtečkové se setkali s panem starostou

27.09.2018 06:40
Na úterní dopoledne ( 25. 9.) se děti obzvláště těšily. V rámci poznávání města je čekala návštěva u starosty města Lovosic Ing. Milana Diana, Ph. D. Před Městským úřadem je přivítal mistostarosta Vladimír Šuma a zavedl je halou úřadu přímo do kanceláře pana starosty. Ten děti přivítal a začal jim...

—————

Školní zahrádka se pyšní výpěstky dětí

13.09.2018 17:20
 Na jaře, v rámci environmentální výchovy, děti ze třídy Zajíčků zasely semínka různých bylin, květin a zeleniny. V průběhu roku pozorovaly, co se se semínky děje. Jak klíčky prorůstají zeminou za světlem, rostlinky rostou, sílí a plody na nich dozrávají. Na konci období sklizně můžeme vidět...

—————

Informace k začátku školního roku 2018/2019

24.08.2018 14:20
  Letní prázdniny se chýlí ke konci a za dveřmi je nový školní rok 2018/2019. a Provoz mateřské školy začíná v pondělí 27. 08. 2018 to v omezení pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Školní rok pro všechny děti, které do naší MŠ již docházely, ale hlavně pro děti nové, začíná v pondělí, 03. září...

—————

Schůzka pro rodiče nových dětí

30.07.2018 09:26
Krátká informativní schůzka pro zákonné zástupce dětí, které nastoupí do MŠ poprvé od září 2018 se bude konat v úterý 31. 07. 2018 od 14. 00 hodin ve třídě Žabek v 1. patře budovy MŠ.

—————

Jak jsme si povídali o vodě

16.06.2018 13:19
   V rámci tématu ŠVP Přírodní živly děti ze třídy Myšek poznávaly, bádaly a hrály si s vodou hned na několik způsobů. Společně jsme naplnili pytlíky na led vodou a pozorovali jsme, za jak dlouho se voda zmrazí a jak se promění. Na zahrádce se pak děti s kousky ledu příjemně osvěžily....

—————

Ve škole v přírodě

07.06.2018 10:15
  Poslední květnový týden se 30 dětí naší mateřské školy zúčastnilo školy v přírodě v penzionu Světlá v Šumburku u Tanvaldu. Díky velmi pěknému slunečnému počasí mohly děti trávit 7 hodin denně v přírodě na čerstvém vzduchu. Po celou dobu pobytu měly děti připravený program plný zábavy a...

—————

Den dětí na školní zahradě

07.06.2018 10:13
    Ve čtvrtek 31. 05. jsme oslavili na zahradě MŠ Mezinárodní den dětí. Pro děti bylo připraveno 5 soutěží. Děti házely míčky do berušky, skákaly jako žabičky přes kroužky, běhaly kolem kuželů, nabíraly vodu naběračkou do malých kbelíků a navlékaly barevné ruličky na tyč podle...

—————

Výlet pod Lovoš

19.05.2018 22:14
    Jak se stalo již tradicí, i letos jsme se na jaře vypravili s třídou Žabek a staršími Ježečky za poznáváním nejbližšího okolí. Děti určily správný směr podle Lovoše na obzoru a my vyrazili za krásami Českého středohoří. Nad vinicí pod Lovošem se děti rozhlédly po kraji, poznávaly...

—————

Švestkovou dráhou

19.05.2018 22:12
   Desáté květnové dopoledne bylo dětem z naší MŠ umožněno projet se motoráčkem tzv. „Švestkovou dráhou“. Některé děti jely vláčkem poprvé, tak si jízdu moc užily. Starší děti již poznávaly okolní krajinu a kopce Českého středohoří. Při pohledu napravo poznaly Lovoš, za Lovošem vykoukla...

—————

Jak se chovat bezpečně? Učíme se hrou.

02.05.2018 17:02
   Nedílnou součástí prožitkového učení v měsíci bezpečnosti byl také připravený bohatý program s dopravní tématikou na hřišti základní školy Antonína Baráka v Lovosicích. Žáci ZŠ si pro děti mateřské školy připravili dopravní značky, povinnou výbavu cyklistů, děti si procvičily bezpečné...

—————


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745