ŠKOLNÍ AKCE V KVĚTNU

  02. - 05. 05.  MOTÝLÍ TÝDEN

                       - vyrábění motýlů s využitím různých materiálů a technik

  04. 05.          Za tajemstvím motýlích křídel

                      - povídání o motýlech s panem Budským

  09. - 12. 05.  PRO MAMINKY K SVÁTKU

                       - chystáme přáníčka pro maminky a klientky Hezkých domů Lovosice

  10. - 11. 05.  ZÁPIS DĚTÍ DO  MŠ

                      - podrobné informace jsou v sekci MENU

  10. 05.           NÁVŠTĚVA ZUŠ LOVOSICE

                      – program pro děti v povinném předškolním vzdělávání           

  12. 05.          ZPÍVÁME PRO RADOST

                       - vystoupení pěveckého sboru Skřítci v Hezkých domech a předání přáníček

                         ke Dni matek

   18. 05.         PŘEDSTAVENÍ DIVADLA NA KLICEINDIÁNKA JANKA

                       - při příznivém počasí na školní zahradě

                       - hrazeno z příspěvku rodičů

 22. - 25. 05.   TÝDEN ČAROVÁNÍ SE SEMÍNKY                                    

                       - ze semínkových kuliček vytvoříme na školní zahradě květinový koutek

Průběžně:

Třídní výlety za přírodou a poznáním

Výstava výrobků z přírodnin ze školy v přírodě