Akce v měsíci ÚNOR 2023

07. - 14. 02. - PŘÍPRAVA NA MASOPUST     

                      - výroba masek, hudebních nástrojů, výzdoby

 

15. 02.   POZNÁVÁME HUDEBNÍ NÁSTROJE

                     – hudební program vedený učiteli ZUŠ Lovosice

                    

21. 02. - KONEC MASOPUSTU

                     - dopoledne s veselými písničkami, hrami a průvodem v masopustních maskách

 

23. 02. - O JEDLÍČKOVI

                     - představení Divadla Na klice

                     - hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce

 

 24. 02. - NÁVŠTĚVA ZŠ A. BARÁKA

                     - pro děti v povinném předškolním vzdělávání

 

28. 02. - CO DĚLAJÍ HASIČI

                     - v rámci seznamování se s řemesly a povoláními si budeme povídat s dobrovolným

                       hasičem o náročné a obětavé práci hasičů

 

V průběhu měsíce:

Pozorování počasí a následných změn v přírodě

Hrátky se sněhem, pokusy s vodou              

Krmení ptáčků