PŘEHLED ŠKOLNÍCH AKCÍ

 

 

 

ZÁŘÍ

02. 09.

 • CVRČEK SADÁČEK VÍTÁ DĚTI přicházející 1. den školního roku do MŠ

03. 09.

 • ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU v krytém bazénu v Lovosicích
 • platí pro třídy Žabek, Krtečků, Ježečků a Soviček
 • zájemci se mohou hlásit v těchto třídách
 • podrobné informace získáte od třídních učitelek
 • cena 10 lekcí kursu 500,- Kč

04. 09.

 • S CVRČKEM SADÁČKEM PO CELÝ ROK - děti dětem
 • dopolední setkání všech dětí mateřské školy na školní zahradě
 • přivítáme nové děti

09. 09.

 • V rámci Mezinárodního dne recyklace baterií začínáme se sběrem vybitých baterií (tužkové, mikro...)
 • do připravených originálních krabic mohou děti donášet za dohledu rodičů staré baterie, které uloží do sběrné nádoby a naplněné pak budou odnášet s učitelkami do kontejneru k tomu určenému
 • do naplnění budou nádoby s bateriemi uloženy v MŠ na bezpečném místě mimo dosah dětí

18. 09.

 • POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ Divadélka Ondřej dopoledne v MŠ - Malenka
 • vstupné bude hrazeno z příspěvku rodičů na kulturní akce 45,- Kč

23. 09.

 • UVÍTÁME PRVNÍ PODZIMNÍ DEN delšími vycházkami do přírody
 • pod lovoš, podél Labe...
 • oděv dětí přizpůsobený aktuálnímu počasí a pobytu v přírodě bude nutný
 • změna termínu vyhrazena

Průběžně:

 • SCHŮZKY RODIČŮ v jednotlivých třídách - informace o termínu konání získáte ve své třídě
 • Již tradičně začneme se sběrem kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Nasbírané plody předáme myslivcům a za utržené peníze si děti spolu s učitelkami nakoupí hračky nebo sportovní potřeby do MŠ
 • Přijímáme do připravených krabic tříděný papír - letáky, noviny...

Finanční částku opět využijeme na nákup hraček.

 • Ve třídách budeme sbírat k pozorování a vyrábění podzimních výrobků různé přírodniny

23. 09.

 • Zahájíme činnost všech zájmových kroužků, které pro letošní školní rok dětem nabízíme

 

ŘÍJEN

02. 10.

 • Zahájení KROUŽKU ANGLIČTINY
 • každou středu pro přihlášené od 12.15 hodin 

 04. 10.

 • DEN ZVÍŘAT
 • dopolední návštěva výstavy domácích zvířat v ZŠ A. Baráka v Lovosicích

 08. 10.

 • ŽIVÍ DRAVCI V MŠ
 • prohlédneme si zblízka živé dravé ptáky
 • ptáci budou předvedeni i v letu
 • hrazeno z fondu kulturních akcí 50,- Kč

16. 10.

 • VYPUSTÍME DRAKY ZE SADŮ
 • odpolední drakiáda pro děti a rodiče s vlastními draky na Osmičce
 • bližší informace budou poskytnuty na letáčcích v MŠ
 • zveme zájemce, přijďte si zalétat
 • změna termínu vyhrazena - dle počasí

21. 10.

 • DEN STROMŮ
 • připomeneme si význam stromů a lesů pro naši planetu
 • zasadíme nové rostlinky na Cvrčkově zahrádce
 • dopolední akce
 •  

          VYHLAŠUJEME JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK

          RODINNÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍHO

          MATEŘINKOVÉHO STRAŠIDLÁKA

 • soutěž ve společném tvoření dětí a rodičů 
 • tvoříme strašidla z přírodnin (pařízky, polínka, větvičky, šišky, různé plody apod.)
 • výrobky přijímáme 31. 10. 2019 v MŠ
 • moc se těšíme, čím nás opět překvapíte
 • výrobky vyhodnotíme
 • trvanlivá strašidla následně vystavíme v aule MÚ Lovosice

 

PRŮBĚŽNĚ:

 • sbíráme přírodniny do MŠ k tvoření a hrám
 • sbíráme kaštany, které se prostřednictvím myslivců stanou pochoutkou lesní zvěři v zimě
 • sbíráme tříděný papír

 

LISTOPAD

04. 11.

 • Vyhodnocení 20. ročníku rodinné soutěže O NEJHEZČÍHO MATEŘINKOVÉHO STRAŠIDLÁKA

11. 11

 • Poslední lekce PLAVECKÉHO VÝCVIKU (náhradní termín za podzimní prázdniny)

13. 11.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ s vánoční tématikou
 • Fototrend Lovosice
 • Pro přihlášené zájemce
 • Dle nabídky na třídních nástěnkách

19. 11.

 • ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
 • Od 15. 00 hodin ve třídě Zajíčků
 • Přijďte si společně s dětmi vyrobit vánoční dekorace

20. 11.

 • TVOŘIVÁ DÍLNA V ZŠ A. BARÁKA
 • Pro děti v povinném předškolním vzdělávání

21. 11.

 • VYŠETŘENÍ OČÍ PRIMA VIZUS
 • Od 08.30 hodin ve třídě Zajíčků
 • Pouze pro přihlášené, cena 150,- Kč

27. 11.

 • BUBNOVÁNÍ
 • Dopolední hudební pořad pro děti, kde si i děti vyzkouší hru na bubny
 • hrazeno z příspěvku na kulturní akce - 60,- Kč

PROSINEC

03. 12.

 • MOŽNÁ PŘIJDE MIKULÁŠ
 • Dopolední akce. Děti přijdou v maskách andílků nebo čertíků.
 • Od 09.00 hodin

09. 12.

 • MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE V HALE CHEMIK
 • Pro nejstarší děti Ježečků a Žabek
 • Od 09.00 hodin

11. 12.

 • ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 • Tradiční celorepubliková akce
 • Zveme všechny rodiče a děti, přijďte si s námi zazpívat koledy
 • Děti a rodiče pod podiem, učitelské sbory na podiu
 • Od 18.00 hodin na náměstí

13. 12.

 • BESÍDKY V ZŠ
 • Děti v povinném předškolním vzdělávání navštíví ZŠ A. Baráka a ZŠ Všehrdova Lovosice

17. 12.

 • VÁNOCE V MŠ
 • Vánoční dopoledne plné pohody.
 • Děti se seznámí s vánočními tradicemi, ochutnají vánoční cukroví, které si donesou, rozbalí si dárky od Ježíška 

18. 12.

 • ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED NA NÁMĚSTÍ
 • Tradičně děti vystoupí na náměstí a zazpívají vánoční koledy pro širokou veřejnost
 • Ozdobíme stromeček, který věnujeme klientům Hezkých domů v Lovosicích, rozdáme vánoční přáníčka
 • Od 10.00 hodin (v případě nepříznivého počasí se akce bude konat následující den)
 • Zveme všechny rodiče a přátele školy, přijďte děti podpořit

20. 12.

 • VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ V HALE CHEMIK
 • Pro nejstarší děti Krtečků a Soviček
 • Od 09.00 hodin

23. - 31. 12. 2019 je mateřská škola uzavřena

LEDEN

16. 01.

 • TVOŘENÍ S RODIČI NA TÉMA ZIMA
 • od 15.00 hodin si mohou děti se svými rodiči vyrobit sněhuláky, vločky, zimní obrázky...

 23. 01.

 • KREJČÍK HONZA ANEB ŠKOLA HROU
 • muzikálové představení pro děti
 • v KC Lovoš od 09.00 hodin
 • hrazeno z příspěvku na kulturní akce - 50,- Kč
      28. 01.
 • BÍLÝ DEN
 • dopoledne plné her a soutěží
 • v tento den, prosíme, oblečte děti do bílého oblečení, děkujeme
      PRŮBĚŽNĚ
 • KRMÍME PTÁČKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
 • děti si vyrobí ve třídě krmítka a zavěsí je na stromy Cvrčkovy zahrady
 • ZIMNÍ RADOVÁNKY
 • podle počasí budeme bobovat, stavět sněhuláky, pozorovat stopy ve sněhu, experimentovat s vodou, ledem, sněhem
 • CVIČENÍ V HALE CHEMIK
 • termíny upřesníme

ÚNOR

11. 02. 

 • REJ MASEK
 • dopoledne se soutěžemi a tancem v maskách ve třídách
 • společné setkání s písničkami a karnevalovou přehlídkou masek u Žabek
      13. 02.
 • O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI
 • hudební divadelní představení o třídění odpadu 
 • doopoledne v KC Lovoš
 • hrazeno z příspěvku na kulturní akce
      19. 02.
 • ZIMNÍ AKTIVITY V DRUŽINĚ 1. ZŠ
 • pro děti v povinném předškolním vzdělávání
      21. 02.
 • JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
 • pro přihlášené děti dle nabídky firmy Fototrend Lovosice
      24. - 28. 02.
 • JARNÍ PRÁZDNINY 
 • pro děti v povinném předškolním vzdělávání není docházka povinná
      27. 02.
 • VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 • děti ze třídy Žabek a Krtečků přivítají na MÚ nové občánky
 
 

BŘEZEN

VŠECHNY DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE JSOU V RÁMCI CIVID 19 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU ZRUŠENY

DUBEN

KVĚTEN

04. - 16. 05.

 • ZÁPIS DO MŠ - BEZKONTAKTNĚ

ČERVEN

23. 06.

 • ROZLOUČENÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY
 • od 15.00 hodin na školní zahradě
 • zveme všechny rodiče a prarodiče
 • pořídíme společné foto dětí
  

 

 


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745