UZAVŘENÍ MŠ - prázdniny 2024

     Mateřská škola bude po část letních prázdnin uzavřena, v letošním roce ve dvou termínech
     (celkem 6 týdnů).
     V době uzavření školy je zajištěn náhradní provoz v MŠ Resslova a Terezínská Lovosice a to pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

01. - 14.07. 15. - 28.07. 29.07.-11.08. 12.08. - 25.08. 26.08.-31.08.
MŠ uzavřena Všechny MŠ uzavřeny Provoz MŠ MŠ uzavřena Provoz MŠ
Náhr. provoz MŠ Resslova     Náhr. provoz MŠ Terezínská  
UPOZORNĚNÍ:
Stravné i úplata za předškolní vzdělávání se v náhradním provozu hradí hotově      v příslušné MŠ v přesné výši za odebranou stravu a počet dnů docházky.
Pokud bude zákonný zástupce potřebovat umístit dítě v náhradním provozu jiné MŠ, vyzvedne si v průběhu května 2024 ve své třídě žádost o přijetí dítěte do příslušné MŠ. Přijetí dítěte do jiné MŠ podléhá správnímu řádu.