Aktivity pro děti

           SKŘÍTKOVÉ

 • pěvecký sboreček dětí s velkou chutí zpívat pro sebe i pro ostatní, pro děti talentované i pro děti, které jen rády zpívají
 • čtvrtek dopoledne, zdarma
 • vede D. Maláková, P. Holovská
 • ŠIKULKOVÉ

 • kroužek s výtvarnými a tvořivými aktivitami, pro děti talentované i všechny ostatní, které rády kreslí, malují a vyrábějí
 • čtvrtek, lichý týden od 14,10 hodin, zdarma
 • vede K. Philippová
 • CVRČKOVI JOGÍNCI

 • zdravé uklidňující cvičení pro všechny děti
 • úterý, sudý týden, od 14. 10 hodin, zdarma
 • vede P. Holovská
 • MAŽORETKY

 • pohybový a taneční kroužek pro hbité děti
 • úterý, lichý týden od 14. 10 hodin, zdarma
 • vede L. Mojžíšová
 • HRAVĚ ANGLICKY

 • první setkávání s angličtinou hravou formou
 • středa ve 14,10 hodin, poplatek hradí rodiče lektorce
 • vede B. Šenková