ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem ke zvyšování cen vstupních potravin pro přípravu stravy pro děti MŠ,

přistupuje mateřská škola k navýšení ceny za stravné a to od 01. 09. 2022:

Děti 3 – 6 let

Přesnídávka

10,00 Kč

Oběd

20,00 Kč

Odp. svačina

9,00 Kč

Pitný režim

4,00 Kč

CELKEM/den

43,00 Kč

 

Děti 6 – 7 let

Přesnídávka

11,00 Kč

Oběd

22,00 Kč

Odp. svačina

10,00 Kč

Pitný režim

4,00 Kč

CELKEM/den

47,00 Kč

 

Žádáme rodiče, aby upravili výši limitu platby na souhlasu k inkasu, k 01. 09. 2022

minimálně na: 1 350,00 Kč                                         

(946,- Kč = stravné za celý měsíc + 400,00 úplata za předškolní vzdělávání)

 

                                                                               Děkujeme za pochopení