Střednědobý rozpočet

Střednědobý plán rozpočtu MŠ Sady pionýrů(1).xlsx (12,1 kB)

Rozpočet na rok 2023

     

Schválený rozpočet na provoz školy na rok 2023

 1. Příspěvek na provoz školy          1 231 000,00 Kč

 2. V tom na opravy                            50 000,00 Kč

Rozpočet byl schválen usnesením RM č. 112/2023, dne 22. 03. 2023