Pozvánka na schůzku rodičů nových dětí

Zveme rodiče nově zapsaných dětí do naší mateřské školy na schůzku, která se ukuteční v úterý 06. 08. 2024 od 10.00 hodin.

Můžete již donést potvrzení o založení souhlasu k inkasu za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Těšíme se na vás.              HB                   

 

Souhlas k inkasu si založte ve vašem peněžním ústavu nebo internetovém bankovnictví a to na

č. ú. MŠ 2017250267/0100 s výší limitu 1400,- Kč

Potvrzení o založení souhlasu k inkasu odevzdejte v MŠ, děkujeme.