Zajičci zkoumali sníh a led

24.01.2024 09:45

   Minulý týden se třída Zajíčků proměnila v zimní laboratoř. Děti mohly zkoumat, pozorovat a také si samy vyzkoušet pokusy se sněhem a ledem. Nejdříve si sáhly na sníh, určovaly, zda je studený nebo teplý a jakou má barvu. Pozorovaly jeho tání a pomocí lupy objevovaly, kolik nečistot se v čerstvě napadaném sněhu nachází. Na výrobu ledu děti použily vodu z roztátého sněhu, kterou nalily do malých mističek. Po zmrznutí si ledové mističky vylouply do dlaně a pozorovaly, jak se rozpouští.                                                                                                        J. Carová

—————

Zpět