Zveme vás NA SLOVÍČKO

20.01.2015 10:06

Mateřská škola zahajuje činnost kroužku pro děti a rodiče NA SLOVÍČKO

Zveme všechny zájemce na pravidelná setkání plná logopedických her a činností podporujících rozvoj řečových dovedností, kteří chtějí logopedickou prevencí přispět k rozvoji řeči svého dítěte a předcházet tak případným logopedickým vadám. Rodiče si osvojí různé metody a postupy v rámci preventivní logopedické péče, budou pracovat se svým dítětem pod vedením paní učitelky.

Účast dětí i rodičů je zdarma ( pravidelné docházení není povinné), je založena pouze na vlastním aktivním přístupu rodiče ke vzdělávání svého dítěte, očekáváme posílení spolupráce mezi rodinou a školou. V průběhu 1. pololetí roku 2015 vám nabídneme v rámci projektu zdarma 1 odbornou přednášku na téma logopedie předškolního věku PhDr V. Tomické PhD.

 

1. seznamovací setkání dětí a rodičů třídy Zajíčků a Myšek se koná ve čtvrtek 22. 01. 2015 ve třídě Zajíčků od 15.00 hodin

1. seznamovací setkání dětí a rodičů třídy Krtečků, Ježečků a Žabek se uskuteční ve čtvrtek 29. 01. 2015 ve třídě Žabek od 15.00 hodin

 

Cílem projektu je:

- prostřednictvím her a praktických činností s využíváním různorodého didaktického materiálu (tištěné materiály, zvukové nosiče, netradiční pomůcky – potraviny, foukadla apod., obrazové materiály, logopedické programy na PC, logické, motorické, sluchové hry atd.) předcházet logopedickým vadám u dětí předškolního věku

- seznámit co největší počet rodičů s problematikou vzniku logopedických vad, s rozmanitými a pro děti zábavnými aktivitami k jejich předcházení, začlenit rodiče do spolupráce na rozvoji schopností a dovedností v oblasti komunikativních dovedností v souladu s kompetencemi a vzdělávacími cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

- poskytnout rodičům metodickou pomoc, bohatou nabídku aktivit, které mohou provádět se svými dětmi v rámci logopedické prevence pravidelně doma i mimo domov

-nabídnout rodičům dostupné didaktické materiály a zprostředkovat odbornou literaturu zabývající se logopedickou prevencí 

 

Od února 2015 se budeme scházet každý čtvrtek od 15. 00 hodin. První čtvrtek v měsíci bude patřit Zajíčkům, druhý Myškám, třetí Krtečkům a čtvrtý Žabkám a Ježečkům. Tato setkání se budou vždy konat pro levou stranu MŠ ve třídě u Zajíčků, pro pravou stranu MŠ u Žabek.

Těšíme se na vás, přijďte se svým dítětem v pohodlném oblečení, budeme sedět na koberci.

 

Projekt se uskutečňuje v rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzděláváním v roce 2015

—————

Zpět