Zveme vás NA SLOVÍČKO

20.01.2015 10:06

Mateřská škola zahajuje činnost kroužku pro děti a rodiče NA SLOVÍČKO

Zveme všechny zájemce na pravidelná setkání plná logopedických her a činností podporujících rozvoj řečových dovedností, kteří chtějí logopedickou prevencí přispět k rozvoji řeči svého dítěte a předcházet tak případným logopedickým vadám. Rodiče si osvojí různé metody a postupy v rámci preventivní logopedické péče, budou pracovat se svým dítětem pod vedením paní učitelky.

Účast dětí i rodičů je zdarma ( pravidelné docházení není povinné), je založena pouze na vlastním aktivním přístupu rodiče ke vzdělávání svého dítěte, očekáváme posílení spolupráce mezi rodinou a školou. V průběhu 1. pololetí roku 2015 vám nabídneme v rámci projektu zdarma 1 odbornou přednášku na téma logopedie předškolního věku PhDr V. Tomické PhD.

 

1. seznamovací setkání dětí a rodičů třídy Zajíčků a Myšek se koná ve čtvrtek 22. 01. 2015 ve třídě Zajíčků od 15.00 hodin

1. seznamovací setkání dětí a rodičů třídy Krtečků, Ježečků a Žabek se uskuteční ve čtvrtek 29. 01. 2015 ve třídě Žabek od 15.00 hodin

 

Cílem projektu je:

- prostřednictvím her a praktických činností s využíváním různorodého didaktického materiálu (tištěné materiály, zvukové nosiče, netradiční pomůcky – potraviny, foukadla apod., obrazové materiály, logopedické programy na PC, logické, motorické, sluchové hry atd.) předcházet logopedickým vadám u dětí předškolního věku

- seznámit co největší počet rodičů s problematikou vzniku logopedických vad, s rozmanitými a pro děti zábavnými aktivitami k jejich předcházení, začlenit rodiče do spolupráce na rozvoji schopností a dovedností v oblasti komunikativních dovedností v souladu s kompetencemi a vzdělávacími cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

- poskytnout rodičům metodickou pomoc, bohatou nabídku aktivit, které mohou provádět se svými dětmi v rámci logopedické prevence pravidelně doma i mimo domov

-nabídnout rodičům dostupné didaktické materiály a zprostředkovat odbornou literaturu zabývající se logopedickou prevencí 

 

Od února 2015 se budeme scházet každý čtvrtek od 15. 00 hodin. První čtvrtek v měsíci bude patřit Zajíčkům, druhý Myškám, třetí Krtečkům a čtvrtý Žabkám a Ježečkům. Tato setkání se budou vždy konat pro levou stranu MŠ ve třídě u Zajíčků, pro pravou stranu MŠ u Žabek.

Těšíme se na vás, přijďte se svým dítětem v pohodlném oblečení, budeme sedět na koberci.

 

Projekt se uskutečňuje v rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzděláváním v roce 2015

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745