Žabky pod Lovošem

14.10.2020 07:22

   Na začátku podzimu se děti ze třídy Žabek vypravily pod Lovoš. Cestou děti poznávaly rozdíly mezi keřem a stromem, jehličnatými a listnatými stromy. Určovaly ovocné stromy i stromy rostoucí ve volné přírodě, pozorovaly, jak se podzimně vybarvují, co ještě na zahrádkách roste a co se právě sklízí. Nad vinicí jsme se rozhlédly po kraji, děti poznávaly kvóty Lovosic, hledaly směr, kde stojí naše školka, pozorovaly tok řeky Labe, pojmenovávaly kopce na obzoru a celé pohoří. Na louce děti hledaly cvrčka Sadáčka, který je na dnešní putování pozval a již zde čekal s připraveným pokladem za splněné úkoly. Na závěr děti dostaly od Toníka sladkou svačinku a občerstvily se před zpáteční cestou do MŠ.

                                                                                                                      E. Pišlová

—————

Zpět