Výlet do HistoryParku

24.04.2022 13:30

   Ve čtvrtek 21. 04. zájemci z řad nejstarších dětí vyjely autobusem do HistoryParku v Ledčicích u Roudnice nad Labem. Zde nás přivítaly pracovnice parku a rozdělily děti do tří skupin. První skupina se vydala na stanoviště nazvané Archeolog badatel. Děti si vyzkoušely pravěké broušení kamenné sekyry z kusu břidlice. Je to pěkně těžká práce. Dále si děti vyzkoušely drcení obilného zrna kamenem o kamenný podklad a počítačovou simulaci záplav kolem pravěké vesnice, která využívá takzvaný 3D písek a technologii Kinect.  

   Na druhém stanovišti se děti staly malými archeology. Úkolem bylo odkrýt zeminu z ostatků a očistit je spolu s obětinami. Nástroje archeologa? Začali jsme lžící, štětečkem, fankou, kbelíkem. Postupně jsme odkryli obětiny, našli jsme zdobenou hliněnou nádobu, náramek, meč a roh na pití, stejně tak náhrdelník, misku a jiné věci. 

   Poslední třetí skupina si z keramické hlíny vyrobila svůj výrobek podle své volby. Ten jsme si odvezli zpět do školky. Program HistoryParku je neuvěřitelně bohatý a dá se zde smysluplně strávit celý den. Díky průvodcům systematicky projdete jednotlivými stanovišti s jasně stanoveným cílem. Po dobu návštěvy se tak dokonale vžijete do role archeologa. Sečteno a podtrženo – byli jsme opravdu nadšení. Jak atraktivními aktivitami, tak odborností a srozumitelností výkladu. Rozhodně doporučujeme!                                        Pátková Vladislava

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745