Výlet do HistoryParku

24.04.2022 13:30

   Ve čtvrtek 21. 04. zájemci z řad nejstarších dětí vyjely autobusem do HistoryParku v Ledčicích u Roudnice nad Labem. Zde nás přivítaly pracovnice parku a rozdělily děti do tří skupin. První skupina se vydala na stanoviště nazvané Archeolog badatel. Děti si vyzkoušely pravěké broušení kamenné sekyry z kusu břidlice. Je to pěkně těžká práce. Dále si děti vyzkoušely drcení obilného zrna kamenem o kamenný podklad a počítačovou simulaci záplav kolem pravěké vesnice, která využívá takzvaný 3D písek a technologii Kinect.  

   Na druhém stanovišti se děti staly malými archeology. Úkolem bylo odkrýt zeminu z ostatků a očistit je spolu s obětinami. Nástroje archeologa? Začali jsme lžící, štětečkem, fankou, kbelíkem. Postupně jsme odkryli obětiny, našli jsme zdobenou hliněnou nádobu, náramek, meč a roh na pití, stejně tak náhrdelník, misku a jiné věci. 

   Poslední třetí skupina si z keramické hlíny vyrobila svůj výrobek podle své volby. Ten jsme si odvezli zpět do školky. Program HistoryParku je neuvěřitelně bohatý a dá se zde smysluplně strávit celý den. Díky průvodcům systematicky projdete jednotlivými stanovišti s jasně stanoveným cílem. Po dobu návštěvy se tak dokonale vžijete do role archeologa. Sečteno a podtrženo – byli jsme opravdu nadšení. Jak atraktivními aktivitami, tak odborností a srozumitelností výkladu. Rozhodně doporučujeme!                                        Pátková Vladislava

—————

Zpět