Všichni jsme se těšili na vánoce v MŠ

02.01.2012 07:06

Plní očekávání jsme se těšili všichni na vánoční besídku. Děti byly slavnostně naladěny a vystrojeny, sešli jsme se ve vyzdobené a vánočně provoněné třídě společně s bývalými zaměstnanci MŠ. Maruška a Deniska všem převyprávěly krásný příběh o narození Ježíška. Před obrovským malovaným obrazem z Betléma - výjevu z chléva i se zvířátky bylo vyprávění velmi dojemné. Pak už se celou školou nesly koledy, vánoční písničky, hra na hudební nástroje i sólová hra p. učitelek na flétny. Pod stromečkem každé děcko našlo svoji plyšovou hračku. Společně jsem si popřáli krásné vánoční svátky a rozešli jsme se na třídy. Čekaly nás slavnostně ozdobené stoly plné voňavého cukroví a obložených chlebíčků a samozřejmě další překvapení pod rozsvíceným stromkem - spousta hraček pro všechny děti.                     H.R.

—————

Zpět