V městské knihovně

09.04.2018 06:41

   Děti celé MŠ navštívily v průběhu březnového dopoledne Městskou knihovnu v Lovosicích. Pro mnoho dětí to bylo první setkání s knihovnou. Díky vstřícnému personálu se děti seznámily s prostory knihovny, zjistily, co všechno jim knihovna může nabídnout, že to nejsou jen knihy ale i různé soutěže, besedy, setkání s autory a zážitkové programy. Děti v knihovně zažily zábavné dopoledne, vyslechly si krátké příběhy o zvířátkách z lesa a okolí. Pozorně poslouchaly, s radostí a napětím odpovídaly na připravené otázky a hádanky. Návštěva byla velmi vydařená. Tímto děkujeme i paní knihovnici, která se nám během dopoledne věnovala.                                      A. Anderlová

—————

Zpět