UPOZORNĚNÍ: ROUŠKY V BUDOVĚ

09.09.2020 15:03

  Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že od čtvrtka 10. 09. 2020 mají povinnost užívat roušky při vstupu do budovy MŠ. Týká se též sourozenců, kteří docházejí do naší školy i všech ostatních návštěvníků mateřské školy. Děti MŠ jsou v době pobytu v MŠ od této povinnosti osvobozeny. 

  Pokud se dítě vrací po nemoci zpět do školy, předloží zákonný zástuce dítěte potvrzení od lékaře, že je dítě opět zdravé a může vstoupit do kolektivu kamarádů.

  Toto nepříznivé období společně jistě zodpovědným přístupem všech zvládneme.                                            HB

—————

Zpět