Úplata za předškolní vzdělávání

03.12.2014 20:48

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

S platností od 01. 01. 2015 se zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání na 400,- Kč za měsíc.

Žádáme rodiče, kteří mají stanovený nízký limit na povoleném inkasu ve svém peněžním ústavu, aby si tento o 100,- Kč k 01. 01. 2015 navýšili. Děkujeme

Současně upozorňujeme, že s platností od roku 2015 si může dle novely zákona č.586/1992 o dani z příjmů daňový poplatník ( zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani vynaložené výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení. K uplatnění slevy na dani z příjmu fyzických osob bude mateřská škola vydávat potvrzení o celkových nákladech zákonného zástupce vynaložených na úplatu za dítě na dané zdaňovací období . Potvrzení bude MŠ vydávat od 01. 02. 2015


Komentář:
Již za rok 2014 si  může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku 8500 Kč za každé dítě právě z důvodu uplatnění výdajů za mateřskou školu. Vynaložené náklady na školu bude pro daňové účely nutné doložit. Sleva za školu se uplatňuje v souhrnné výši jedenkrát za rok.
Roční daňová sleva na školku se týká pouze úplaty za vzdělávání, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.
Uplatňuje-li jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti a zároveň má vypočtenou daň nižší než daňové zvýhodnění, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus. „Bonus zvyšuje čistý disponibilní příjem domácnosti, protože rodič nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží zmíněný daňový bonus od finančního úřadu.
Daňovou slevou na mateřskou školu, která bude rovněž přímo snižovat vypočtenou daň z příjmu, ale bude možné snížit daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.
Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus.


 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745