Úplata za předškolní vzdělávání

03.12.2014 20:48

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

S platností od 01. 01. 2015 se zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání na 400,- Kč za měsíc.

Žádáme rodiče, kteří mají stanovený nízký limit na povoleném inkasu ve svém peněžním ústavu, aby si tento o 100,- Kč k 01. 01. 2015 navýšili. Děkujeme

Současně upozorňujeme, že s platností od roku 2015 si může dle novely zákona č.586/1992 o dani z příjmů daňový poplatník ( zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani vynaložené výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení. K uplatnění slevy na dani z příjmu fyzických osob bude mateřská škola vydávat potvrzení o celkových nákladech zákonného zástupce vynaložených na úplatu za dítě na dané zdaňovací období . Potvrzení bude MŠ vydávat od 01. 02. 2015


Komentář:
Již za rok 2014 si  může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku 8500 Kč za každé dítě právě z důvodu uplatnění výdajů za mateřskou školu. Vynaložené náklady na školu bude pro daňové účely nutné doložit. Sleva za školu se uplatňuje v souhrnné výši jedenkrát za rok.
Roční daňová sleva na školku se týká pouze úplaty za vzdělávání, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.
Uplatňuje-li jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti a zároveň má vypočtenou daň nižší než daňové zvýhodnění, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus. „Bonus zvyšuje čistý disponibilní příjem domácnosti, protože rodič nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží zmíněný daňový bonus od finančního úřadu.
Daňovou slevou na mateřskou školu, která bude rovněž přímo snižovat vypočtenou daň z příjmu, ale bude možné snížit daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.
Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus.


 

—————

Zpět