Ukliďme Česko

06.04.2023 07:14

    I přes chladné počasí se naše MŠ i v letošním roce připojila k dobrovolnické akci Ukliďme Česko. Děti vědí, proč je pro nás důležitá příroda a také, že odhazování odpadků velmi škodí prostředí, ve kterém žijeme. Před zahájením akce byly děti poučeny o bezpečnosti při sbírání odhozených věcí. Nejmladší děti si s p. učitelkami den předem nachystaly potřebné pytle, rukavice a v úterý 04. 04. 2023 se nadšeně společně vrhly do úklidu školní zahrady a našeho sídliště. Nejvíce se nasbíralo papírových kapesníků, plastových sáčků a obalů od nápojů. Děti to moc bavilo a některé se divily, jak zůstala místa čistá. Odpadky odnesly do kontejnerů. Nejstarší děti se vydaly uklízet den poté, a to prostory u parku Sady pionýrů. Předháněly se, kdo dříve sebere pohozené obaly od sušenek či plastové lahve. Naplněné pytle odnesly také ke kontejnerům. Na závěr nechyběla sladká odměna. Spojili jsme pohyb s dobrou věcí a péčí o naše město. Kolem plotů naší MŠ a celého sídliště je teď díky dětem zase čisto.              Nováková M.

—————

Zpět