U lovosických hasičů

22.05.2017 17:34

  Další zastávkou při poznávání Integrovaného záchranného systému našich dětí, tentokrát pouze pro děti třetího ročníku MŠ, byl Hasičský záchranný sbor v Lovosicích. Děti si mohly prohlédnout velká hasičská auta s vybavením, člun, který pomáhá při povodních, auto s výsuvnou plošinou, které nám pan hasič předvedl a vyzvedl až vysoko nad střechu. Dále si děti prohlédly speciální obleky a mohly si i vyzkoušet přilbu se speciálním štítem. Jako poděkování děti darovaly hasičům obrázek hasičů při hašení požáru.                   E.Pišlová

—————

Zpět