Týden s knihou

17.03.2023 07:24

   Březen je měsíc knih, a tak jsme se rozhodli u nás v Mš uspořádat celý týden s knihou. Vše jsme spojili s naší Sadáčkovou knihovnou, kde si děti z každé třídy společně vybraly 1 knihu, kterou si zapůjčily a během týdne s ní pracovaly. Po přečtení knihy namalovaly mladší děti obrázek k vybrané knize a starší děti vytvořily krásné obrázkové knížky, všechny dětské práce jsou vystaveny u Sadáčkovy knihovny. Během týdne, si děti zahrály tvořivou hru na knihkupectví a bylo pro ně připraveno mnoho aktivit s knihami.                                               K. Philippová            

—————

Zpět