Tři králové

12.01.2022 06:26

   Zakončení vánočních svátků připadá na 6. ledna. V tento den se v našich ulicích objevují Tři králové. I k nám do mateřské školy zavítali Kašpar, Melichar a Baltazar, aby zavrcholili dvanáctidenní vánoční období a konec oslav narození Ježíška. Děti vyslechly příběh o cestě králů do Betléma a jejich vzácných darech, kterými Ježíše obdarovali. Děti společně s králi plnily jednoduché úkoly, řešily kvízy, připomenuly si zvyky ukončení vánočních tradic a obohatily se o nové vědomosti a informace. Na rozloučenou s vánočním časem si všichni zazpívali koledu My tři králové.                  J. Carová

—————

Zpět