Tři králové v MŠ

08.01.2024 12:25

   První akcí v novém roce 2024 bylo připomenutí tradice Tří králů. Předškoláci ze třídy Žabek si pro mladší kamarády připravili krátké představení. Děti vystoupily s vlastnoručně vyrobenými korunami na hlavách a v maskách králů. Vyprávěly příběh tří mudrců, kteří se vypravili s dary do Betléma. Na závěr si při doprovodu kytary všichni zazpívali píseň My tři králové jdeme k vám.                                                         P. Holovská

—————

Zpět