Těšíme se na nové děti v MŠ

27.08.2014 19:34

     Letní prázdniny pomalu končí a za dveřmi je nový školní rok 2014/2015. V pondělí se naplno otevřou dveře mateřské školy dětem, které do naší MŠ již docházely, ale hlavně těm dětem, pro které nastává nová krásná životní etapa a tou je nástup do MŠ.  

     Nejen novým dětem se změní režim dne nástupem do MŠ, ale i mnohým rodičům. Pro ty  z vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak to váš syn nebo dcerka zvládne. Děti čeká první životní zkouška, první den bez maminky a „sám za sebe“.

     Náš adaptační program je nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Pokud si to situace vyžádá   a máte možnost, pobuďte s vaší ratolestí ve třídě, naše paní učitelky vás pozvou směle mezi děti, kde si můžete společně pohrát a poznávat spolu nové prostředí. První dny pobytu vašeho dítěte v MŠ můžete usnadnit tím, že si ho vyzvednete po obědě. Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, p. učitelkám a celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem ( i nám) co nejvíce proces adaptace. Seznamte dítě se svojí značkou, kde bude mít bezpečně uloženy své věci. Informaci o přidělené značce najdete v šatně na nástěnce. Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete jménem nebo značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k záměně. Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním, ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo a má radost z úspěchu. Co máte svému dítěti do MŠ připravit?

- přezůvky s pevnou patou a pevnou podrážkou ( klasické bačkůrky)

- pyžamo

- plastový hrneček na průběžný pitný režim

- zubní kartáček a pastu s kelímkem

- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, v zimě punčocháče apod.)

- tepláky nebo volné kalhoty (legíny, šaty nebo zástěrku do třídy) – podle vašich zvyklostí, oblečení hlavně pohodlné pro vaše dítě

- tepláky nebo pohodlné kalhoty pro pobyt venku, na zahradu mohou být i náhradní boty

- balení nebo krabici papírových kapesníků (doplňujte několikrát za rok)

   Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, co budou obědvat, a pod. Čtěte informace na třídách, myslete na to, jestli si mají do MŠ pro svoji činnost donést nějakou pomůcku. Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti. Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí. Komunikujte denně s pedagogy, nespěchejte na děti - i každý z nás dospělých máme jiné tempo. Při vyzvedávání dítěte po obědě vyčkejte v šatně za zavřenými dveřmi, aby mělo vaše dítě klid na dokončení oběda  a vychutnalo si jej.

   Pokud bude z MŠ vyzvedávat vaše dítě jiná osoba, než zákonný zástupce (vy), vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám. Pověření osob je plně ve vaší kompetenci, osoba musí být způsobilá dítě z MŠ bezpečně odvést (týká se zejména starších sourozenců).

   Jestliže došlo ke změně osobních údajů dítěte, či ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště od doby předání dat mateřské škole, nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě.

   Pro nové děti je třeba zřídit inkaso k úhradě stravného a úplaty za předškolní vzdělávání.    V peněžním ústavu, ve kterém máte vedený účet zadejte souhlas s inkasem pro účet MŠ        č. 2017250267/0100 s minimálním limitem 1000, Kč. Vydané potvrzení o zadání inkasa předejte v MŠ v kanceláři vedoucí školní jídelny (levá hala, přízemí). Pokud zadáváte souhlas s inkasem přes internetové bankovnictví, stačí si potvrzení vytisknout a předat MŠ. Zadání souhlasu potřebujeme převzít nejpozději 19. 09 2014.

   Vaše potřeby, přání a připomínky k docházce vašeho dítěte nebo k provozu školy s námi řešte, prosím, ihned (s ředitelkou či učitelkou na třídě), dohoda nebo řešení situace bude doufám vždy možná a můžeme předejít případným nedorozuměním nebo nepříjemnostem.

   K 01. září bude dokončena realizace přestavby školní zahrady v přírodním stylu s názvem Cvrčkova zahrádka, na kterou jsme se všichni, hlavně naše děti moc těšili. Zahradu budeme slavnostně předávat do užívání během měsíce září, kdy pro vás a vaše děti uspořádáme první společné setkání. Moc se těšíme.   

Přeji tedy všem - dětem, rodičům i zaměstnancům školy, aby byl tento školní rok úspěšný, radostný a plný krásných zážitků. Děkuji za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy a těším se na spolupráci při výchově a vzdělávání vašich dětí.                                                                                               H. Bažantová, řed. MŠ


 

 

—————

Zpět