Svět kolem nás

06.06.2014 13:25

    Ochrana přírody je velmi důležitá věc a kde jinde s ní začít, než u malých dětí. Co všechno si pod tímto pojmem mohou děti představovat, jsme si připomněli dalším projektem o životním prostředí s názvem Svět kolem nás (05.06.02014 Světový den životního prostředí).

Děti si povídaly o znečištění vodních toků, o ovzduší, klimatu a odpadovém hospodářství. Získávaly nové zkušenosti o pravidlech, co přírodě škodí a co prospívá. Je důležité, aby děti byly citlivé k přírodě, respektovaly pravidla a všímaly si dění a změn ve svém okolí.

V praktických činnostech si děti vyzkoušely třídění odpadů, co do přírody patří – nepatří, prováděly pokusy s vodou, skládaly rozstříhané obrázky k danému tématu.

V rámci projektu děti navštívily ZŠ A. Baráka Lovosice, kde si pro nás školáci pod vedením paní učitelky M.Ušákové a A. Prokešové připravili další úkoly. Při závěrečném hodnocení projektu jsme společně zhodnotili získané zkušenosti a děti přislíbily hezký vztah k přírodě.

                                                    J. Carová

—————

Zpět