Svět kolem nás

06.06.2014 13:25

    Ochrana přírody je velmi důležitá věc a kde jinde s ní začít, než u malých dětí. Co všechno si pod tímto pojmem mohou děti představovat, jsme si připomněli dalším projektem o životním prostředí s názvem Svět kolem nás (05.06.02014 Světový den životního prostředí).

Děti si povídaly o znečištění vodních toků, o ovzduší, klimatu a odpadovém hospodářství. Získávaly nové zkušenosti o pravidlech, co přírodě škodí a co prospívá. Je důležité, aby děti byly citlivé k přírodě, respektovaly pravidla a všímaly si dění a změn ve svém okolí.

V praktických činnostech si děti vyzkoušely třídění odpadů, co do přírody patří – nepatří, prováděly pokusy s vodou, skládaly rozstříhané obrázky k danému tématu.

V rámci projektu děti navštívily ZŠ A. Baráka Lovosice, kde si pro nás školáci pod vedením paní učitelky M.Ušákové a A. Prokešové připravili další úkoly. Při závěrečném hodnocení projektu jsme společně zhodnotili získané zkušenosti a děti přislíbily hezký vztah k přírodě.

                                                    J. Carová

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745