Stavitel města - Malá technická unverzita

12.09.2020 20:40

  Ve čtvrtek 10. 9. 2020 se všechny děti v povinném předškolním vzdělávání účastnily prvního projektového programu polytechnické výchovy Malé technické univerzity s názvem Stavitel města. Děti si zopakovaly, jak se jmenuje město ve kterém žijí, jaké budovy v něm stojí a k čemu slouží. Formou hry si postavily své vlastní město – dle předem daného plánku sestavovaly silnice, z kostek stavěly budovy dle piktogramového obrázku a umisťovaly je do nově postaveného města. Poté si děti zahrály na kartografy a zaznamenávaly nově postavené budovy do slepé mapy města.  

  Děti pracovaly ve dvojicích, ve skupinkách, ale i samostatně a nenásilnou formou rozvíjely své technické a logické dovednosti. Na závěr si ve městě všichni společně hráli s auty. Děti tento program velmi zaujal a moc se jim líbil a již se těší na pokračování.      M. Hufnagelová

—————

Zpět