Školní projekt Zima a zvířata

15.02.2013 07:05

V únoru jsme pro děti připravily školní projekt Zima a zvířata, který byl zaměřený na poznávání ptactva, které u nás můžeme pozorovat v zimě. Děti si za pomoci p. učitelek stloukly a natřely dřevěná krmítka, která nám věnovaly Lesy České republiky. Krmítka jsme s dětmi umístili na naší zahradě, abychom mohli pozorovat ptáčky během celého dne. Každá třída si vybrala svého ptáčka, o kterém se snažily děti zjistit co nejvíce z knih, atlasů a encyklopedií. Ptáčky děti nejen pozorovaly, ale i kreslily, malovaly, modelovaly nebo vystřihovaly. Chodby a třídy školky zdobí výkresy ptáčků u krmítka.

     Na vyhodnocení projektu se sešly všechny děti z MŠ. Zajíčci nám vyprávěli o vrabci, Myšky o havranovi a vráně, Ježečci o sýkorkách, Krtečkové o strakapoudovi a Lišky o kosovi. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

Dnes děti určitě svého ptáčka poznají a vědí, co jim mohou nasypat do krmítek. Ptáčci si v zimě naši péči určitě zasluhují. Dětem i rodičům patří pochvala za to, že se pravidelně starají o plná ptačí krmítka a zavěšují pro malé opeřence i lojové koule.

     Všichni se těšíme, až nám na jaře ptáčci vesele zazpívají!                  J. Cimrová

 

—————

Zpět