Školní projekt Voda je vzácný poklad

28.03.2013 06:24

   Že voda je vzácný poklad, se přesvědčovaly všechny děti z naší MŠ v týdenním školním projektu. 22. března slaví voda totiž svůj velký svátek „Světový den vody“.

   S dětmi jsme si povídali odkud se voda bere, jaké máme vodní toky, kde všude vodu potřebujeme, proč je důležitá pro život, kde je jí největší nedostatek a proč a jak ji musíme chránit a vážit si jí. Děti si na jednotlivých třídách připravily krásné naučné panely, které jsme si na závěrečném setkání a shrnutí společně prohlédli. Samozřejmě jsme se vydali i na vycházky za vodou. Byli jsme se podívat na soutok Modly a Labe. A když už si povídáme o čistotě vody, odebrali jsme z Labe malý vzorek do sklenice, který jsme porovnali s vodou z kaluže a vodovodu. Názorně jsme si ještě ukázali důležitost vody alespoň malým pokusem s větvičkami stromů.

  A protože k svátku je vhodné dát alespoň malý dárek, vodě jsme společně zarecitovali básně  a zazpívali písničky o vodě a popřáli jí spousty čisté vody.                     J. Carová

—————

Zpět