Školní projekt Stromy naší školky

26.11.2012 06:35

    Během podzimních dnů od 7. do 9. listopadu u nás proběhl školní projekt „Stromy naší školky“ .Děti z každé třídy si vybraly jeden strom rostoucí na naší zahradě a pozorovaly listy, plody, prováděly frotáž kůry, seznamovaly se s jeho významem a vytvářely koláž dle své fantazie. Poslední den jsme se všichni sešli na zahradě, děti postupně představily svůj strom, vyrobenou koláž a seznámily ostatní děti se vším, co se o stromu dozvěděly. Povídání si zpestřily hrabáním a úklidem listí. Na závěr jsme zakopali „poklad“ s plody stromů a ostatními předměty. Na jaře „poklad“ vykopeme a zjistíme, co vše se změnilo.    E. Pišlová

—————

Zpět