Školka plná dětí

17.04.2013 06:50

 

      V únoru letošního roku jsme obeslali několika výtvarnými pracemi XI. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti Školka plná dětí, kterou vyhlásila Katedra výtvarné kultury PdF Univerzity v Hradci Králové. Děti mohly tvořit libovolnou technikou na neomezené téma. Do soutěže bylo zasláno přes 2500 prací dětí mateřských škol z celé naší republiky i ze zahraničí. Velmi jsme se proto zaradovali ze zprávy, že se 2 z našich zaslaných prací umístily na předních místech. Barunka Klementová ze 3.třídy se umístila na 9. místě a Jiřík Nováček ze 3.třídy se umístil na 7. místě, každý ve své věkové kategorii. Děti byly s rodiči pozvány na slavnostní převzetí diplomů a cen. Škoda, že Hradec Králové je tak daleko a rodiče se neměli možnost této události zúčastnit. Diplomy proto budou dětem zaslány poštou.

     Výstavu oceněných výtvarných prací je možné zhlédnout v „A“ budově Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Paní učitelka Petra Lišková z firemní MŠ se výstavy zúčastnila a práce Barunky a Jiříka na výstavě vyfotografovala. Oceněným malířům moc gratulujeme!!!                                                                                     Jitka Cimrová

—————

Zpět