Seznámení s ukrajinskými pohádkami

16.03.2022 08:35

   Cvrček Sadáček pozval děti opět do jeho knihovny. Všem nám povyprávěl o pohádkách, které děti ještě určitě neslyšely. Nebyly to české pohádky, ale ukrajinské. Proč ukrajinské? Protože v našem městě i v naší mateřské škole máme nové kamarády z Ukrajiny, kterým chceme udělat radost a proto jim namalujeme obrázky z jejich národních pohádek a předáme jim je. Jednu ukrajinskou pohádku nám Cvrček vyprávěl a ukázal na obrázcích. Pohádka se jmenovala O dvou vránách a je to bajka. Vrány měly velkou žízeň a chtěly se napít ze džbánu. Jedna z nich, když zjistila, že se jejich zobáky do džbánu nevejdou, odletěla. Druhá přemýšlela, až vymyslela, jak to provede. Uviděla blízko sebe na zemi kamínky, které jeden po druhém házela do džbánu. A co se nestalo? Nasbírané kamínky postupně vodu vytlačily až po okraj hrdla džbánu a pak už se jí podařilo zobákem napít. Děti Sadáčkovi slíbily, že si pokus s kamínky také ve třídě vyzkouší. Sadáček dětem do tříd rozdal i další ukrajinské pohádky, které si společně s paní učitelkou přečtou a namalují o nich pro ukrajinské kamarády obrázky.                                                M. Nováková

—————

Zpět