Rozloučení s předškoláky

23.06.2022 06:09

   Letošní školní rok se opět uchýlil ke konci. Ve čtvrtek 16. 06. 2022 jsme se loučili na školní zahradě se svými předškoláky, ze kterých se stanou po prázdninách prvňáčci. V odpoledních hodinách jsme se sešli i s rodiči na školní zahradě. Děti byly slavnostně oblečeny a pasovány na školáky, předvedly krátké vystoupení. Domů si odnesly kornout plný sladkostí a knihu na památku. Po slavnostním rozloučení bylo připraveno občerstvení. Všem dětem přejeme šťastné školní roky.                                                                                                                    J. Carová

—————

Zpět