Půjdem spolu do Betléma

04.01.2018 06:47

   V adventním čase jsme pozvali rodiče, prarodiče a sourozence dětí na zahradu naší mateřské školy, abychom si připomněli narození Ježíška. Děti si připravily vánoční příběh o příchodu Josefa a Marie do Betléma, každá třída do příběhu přidala známou koledu a všichni jsme si zazpívali  Štědrý večer nastal za klavírního doprovodu pana Tesaříka. Na závěr všechny děti našly pod stromečkem dáreček od Ježíška. Vánoční atmosféru podpořil slavnostně prostřený stůl plný vánočního cukroví od maminek a babiček a čaj s vůní vánočního punče. Všem děkujeme za účast a spolupráci.                                         E. Pišlová

—————

Zpět