PROVOZ MŠ OMEZEN

11.03.2020 07:19

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE DO ODVOLÁNÍ OD 11. 03. 2020 OMEZEN pro děti zaměstnaných rodičů

PROVOZ DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ PŘÍVOZNÍ JE PŘERUŠEN s náhradním provozem v hlavní budově Sady pionýrů 912

V povinném předškolním vzdělávání bude nepřítomnost dítěte omluvena.

—————

Zpět