Probudili jsme Cvrčkovu zahrádku

02.04.2017 18:19

 Po letošní tak dlouhé zimě jsme s radostí přivítali jaro. Jaro, jaro, jaro už je tu… Tuto píseň jsme si z dětmi zpívaili celý týden a těšili se až ji společně zazpíváme 21.3. 2017 při odemykání naší školní zahrádky. Všechny třídy společně s loutkou Jaro, kterou vyrobily děti ze třídy Krtečků z látky, papíru a větviček přivítaly jaro před budovou MŠ. Vyzdobili jsme si prostor před školní kuchyní svými jarními obrázky, papírovými klíči k odemčení naší školní zahrady a obrázky třídních stromů. Počítání klíčů nám šlo na jedničku, poznat a pojmenovat jarní květiny také. Třídní stromy jsme si ozdobili papírovými květinami, sluníčky, srdíčky, barevnými stuhami aj. ozdobami. Probudili jsme třídní stromy písničkami, popřáli jsme jim hodně sluníčka, vody a hodné děti, které ví jak se k přírodě mají chovat. připravili jsme stanoviště, na kterých děti plnily nejrůznější úkoly - kreslení jarních květin na velké tabule, kreslení klacíkem sluníček do písku, zdobení kamenů, házení míčky do látkového terče, házení míčkem do ptačích prohazovaček. Jarní sluníčko se ukázalo a tak si děti užily hry a soutěže až do oběda. Dopoledne jsme si moc užili.        M.Nováková

—————

Zpět