Přírodovědný kroužek

06.10.2019 20:54

   Po delší odmlce jsme se rozhodli v naší MŠ znovu otevřít přírodovědný kroužek. Děti se v rámci kroužku budou seznamovat s přírodou, ekologií, budou se starat o školní zahrádku a při špatném počasí budou tvořit výrobky - výhradně z přírodního či odpadového (pet lahve, krabicový papír...) materiálu. Dnes jsme kroužek zahájili první hodinou na naší zahrádce. Nejdříve jsem se dětí ptala, proč se na kroužek přihlásily a byla jsem mile překvapená, protože jejich odpověďi směřovaly k lásce a zájmu o přírodu. Poté jsme si řekli, že k bádání a zkoumání nám poslouží zahrádka, kterou děti dobře znají, protože nám nabízí opravdu velký kus krásné přírody. A aby se nám na ní libilo, tak jsme se rozhodli ji nejdříve uklidit a vysbírat poházené odpadky. K našemu údivu jsme během chvilky měli nasbíraný plný kbelík odpadků. Ty jsme společnými silami roztřídili do kontejnerů u naší MŠ. Během sbírání odpadků jsme pozorovali přírodní poklady, jako jsou různé druhy hub a krásně zbarvené listy. Abychom si jen nepovídali a neuklízeli, nasbírali jsme si menší klacíky, ze kterých jsme vytvořili pomocí provázku strom a ve třídě na něj ze zbytků barevného papíru vytvořili jablíčka. Všichni jsme si první hodinu kroužku moc užili a splnili jsme vše, co jsme si naplánovali. Na další hodinu se budu těšit za 14 dnů.

                                                                                                                                        J. Vojířová

—————

Zpět