Potravinové alergeny

12.12.2014 13:11

                     

Vážení rodiče,

na 13.12.2014  je legislativně stanoveno datum, od kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní  složkou, ale nemá povinnost brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označujícím alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude vždy součástí tohoto lístku.                                                              

                                                               Šteigrová Helena, vedoucí školní jídelny

—————

Zpět