Pokyn k úhradě školy v přírodě

28.02.2023 10:56

   Úhradu pobytu přihlášených dětí ke škole v přírodě v Polesí, penzion Sportturia ve výši 3 000,- , prosíme, uhraďte převodem na účet MŠ: 2017250267/0100

Platbu označte:    ŠvP + jméno dítěte

Děkujeme

Žádáme o úhradu pobytu nejpozději do 15. 04. 2023

—————

Zpět