Poděkování sponzorům

11.01.2018 18:16

   Děkujeme firmě ACZ Lovosice, která již tradičně obdarovala všechny naše děti pastelkami při mikulášské nadílce. Jako v předešlých letech jsme zaslali zástupcům automobilové firmy obrázky aut, které děti jako poděkování nakreslily. Obrázky jsou vystaveny v prostorech ACZ.

   Dalším vánočním sponzorem byla Lovochemie a.s., Lovosice, která již po dlouhá léta každoročně přispívá naší škole finančním darem k pořízení vánočních dárků. Tentokrát děti našly pod vánočními stromky 20 výukových tabletů s dětskými naučnými programy.

   Za všechny děti sponzorům děkuji a přeji úspěšný rok 2018.                                                            HB

—————

Zpět