Oznámení o vyhlášení karantény

16.02.2021 16:55

   Z rozhodnutí KHS Litoměřice je vyhlášena karanténa pro děti třídy Zajíčků a Myšek na období 16. - 22. 02. 2021 včetně a to z důvodu výskytu onemocnění COVID 19. Vzhledem k tomu, že se objevily příznaky tohoto onemocnění i u několika dětí, je povinností rodičů dle KHS zajistit testování dětí z dotčených tříd.  Testování žádejte u svého pediatra. Potvrzení o uzavření tříd pro zaměstnavatele k následné žádosti o OČR si můžete vyzvednout v ředitelně MŠ.                                                                                                   HB

 

Z rozhodnutí KHS Ústeckého kraje, se sídlem v Litoměřicích, ze dne 16. 02. 2021, č.j. KHSUL 15860/2021:

2. pedagogičtí pracovníci a žáci účastníka řízení

a/ jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona,

- zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami, vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo - zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

- informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,

b/sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

- Jsou povinni podrobit se laboratornímu vyšetření- testování na COVID – 19 k prokázání negativity.

—————

Zpět