Oznámení o vyhlášení karantény

16.02.2021 16:55

   Z rozhodnutí KHS Litoměřice je vyhlášena karanténa pro děti třídy Zajíčků a Myšek na období 16. - 22. 02. 2021 včetně a to z důvodu výskytu onemocnění COVID 19. Vzhledem k tomu, že se objevily příznaky tohoto onemocnění i u několika dětí, je povinností rodičů dle KHS zajistit testování dětí z dotčených tříd.  Testování žádejte u svého pediatra. Potvrzení o uzavření tříd pro zaměstnavatele k následné žádosti o OČR si můžete vyzvednout v ředitelně MŠ.                                                                                                   HB

 

Z rozhodnutí KHS Ústeckého kraje, se sídlem v Litoměřicích, ze dne 16. 02. 2021, č.j. KHSUL 15860/2021:

2. pedagogičtí pracovníci a žáci účastníka řízení

a/ jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona,

- zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami, vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo - zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

- informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,

b/sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

- Jsou povinni podrobit se laboratornímu vyšetření- testování na COVID – 19 k prokázání negativity.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745