Olympiáda

25.05.2012 11:22

   Na závěr projektu „Bezpečně a zdravě žijme, pro zdraví si zasportujme“ jsme uspořádali jarní olympiádu. Sportovali jsme na opravdovém atletickém stadionu v Lovosicích. Cílem bylo hlavně zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky a rozvoj fyzické zdatnosti. Děti ve družstvech zdolávaly různé disciplíny jako je hod tenisovým míčkem do dálky i na cíl, skok do dálky, skákání v pytlích, běh na 25 m, běh překážkový i slalomový, jízda na koloběžkách nebo prolézání strachovým pytlem. Za své sportovní výkony děti získaly diplom, medaili a také sladkou odměnu,  každá třída získala „zlatý“ pohár. Olympiáda s názvem „Sportování to mě láká, chci být silák jako táta“ se nám vydařila, některé děti si zasportovaly na atletickém stadionu poprvé a přálo nám i počasí.                      E. Pišlová                                      

—————

Zpět