Navštívili jsme ZUŠ Lovosice

10.05.2022 06:51

   Ve středu 4. 5. byly předškolní děti pozvány na návštěvu do Základní umělecké školy v Lovosicích. Přivítala nás p. ředitelka a učitelé, kteří nás zároveň provázeli po celém areálu školy. Prohlídka byla rozdělena do tří částí. Jako první děti navštívily oddělení hudební výchovy, kde pro nás učitelé připravili nejenom ukázku hudebních nástrojů, ale také nám na ně společně zahráli a překvapili nás tak pěkným hudebním vystoupením. Děti si na některé hudební nástroje samy zahrály. Druhé zastavení bylo v literárně dramatickém úseku. Děti si zde vyzkoušely dramatizaci různých situací. Poslední část jsme strávili ve výtvarném ateliéru, kde nám p. učitelka ukázala výstavu různých uměleckých prací jejich žáků. Děti při rozloučení dostaly batoh, tričko a sladkost. Tímto děkujeme p. ředitelce a celému týmu učitelů ze Základní umělecké školy v Lovosicích za krásnou návštěvu. Těšíme se na příští setkání.                                                                                                                                   Mgr. Lucie Beránková

—————

Zpět