U lovosických hasičů

08.04.2019 19:15

  V pondělí 1.dubna jsme se vypravili s dětmi k hasičské stanici v Lovosicích, hasiči na nás již čekali. Nejdříve jsme se s nimi pozdravili a předali jim obrázky hasičských aut, které pro ně děti v MŠ nakreslily. Dopoledne u hasičů je velké téma pro kluky a zajímavá podívaná pro holčičky. Nejvíce se všem líbilo v garážích. Děti se měly možnost seznámit s vybavením hasičských aut a dozvěděly se, k čemu se vše používá. Také si vyzkoušely hasičskou helmu a prohlédly ochranné pomůcky. Pro děti byl asi největším zážitkem silný zvuk houpačky hasičského vozu, kterým se s námi hasiči rozloučili. Moc jim za ukázku činností i zázemí děkujeme a jejich odvážné práce si velmi vážíme.                           P. Holovská, uč,. MŠ

—————

Zpět