Na návštěvě u hasičů

27.04.2015 18:29

Cílem další návštěvy integrovaného záchranného systému dětí byl výjezd do Hasičské záchranné stanice v Litoměřicích. Děti měly možnost si prohlédnout učebnu, kde se členové HZS učí a dozvěděly se, co vše musí správný hasič umět a znát. Pan hasič mezi dětmi ověřoval, zda znají důležitá telefonní čísla jednotlivých záchranných složek, potěšilo nás, že většina dětí tato čísla zná. Názorně nám ukázal, jak po telefonu správně hlásit požár. Společně jsme si prošli šatny, tělocvičnu, garáže i venkovní prostory stanice. V šatnách děti nejvíce zaujala hasičská přilba. V garážích byla nejrůznější auta a pomůcky k záchraně životů a majetku, které mají hasiči v autech uložené. Vyzkoušeli jsme si je a víme už, že některé pomůcky jsou velmi těžké. Zpestřením bylo prolézání aut. Venku u vodní nádrže si děti prohlédly velký hasičský vůz a jeho vybavení. Odměnou pro každého byla možnost vyzkoušet si podržet hadici plnou vody a stříkat z ní. Venku si mohl každý oběhnout  jedno kolečko okolo hřiště. Některé děti běh vzdaly, pochvala patří těm, které se snažily až do cíle. Návštěva se dětem moc líbila a odnesli jsme si pěkné zážitky. Děkujeme a vážíme si práce všech, kteří nám v případě nouze mohou pomoci.            M. Nováková

—————

Zpět