Masopust s učiteli ZUŠ

17.02.2023 06:36

   V době masopustu jsme pozvali do školky učitele ze ZUŠ Lovosice. Bc. Barbara Pospíšilová a Karel Tesařík, Dis, dětem předvedli hru na různé hudební nástroje. Každý nástroj detailně popsali a zahráli na něj. Děti skládaly rozstříhané obrázky nástrojů, určovaly, jaký složily nástroj. Plynule z ukázky přešly na tradice masopustu. Společně jsme si vyzkoušeli masopustní průvod s doprovodem hudby, děti si pochutnaly na masopustní bábovce, kterou od učitelů dostaly. Všichni si společně zazpívali masopustní písničky doprovázené pohybem. Dětem se vystoupení líbilo a učitele odměnily potleskem.                                                                                                                                        V. Pátková

—————

Zpět