Krtečkové pod Lovošem

16.11.2022 06:35

   Děti ze třídy Krtečků se vydaly s několika kamarády ze třídy Ježečků na výlet do zahrádkářské kolonie pod Lovoš. Během cesty pozorováním určovaly rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, jmenovaly jejich názvy, barvy podzimních listů. V zahrádkách poznávaly druhy zeleniny a zbylé ovoce na stromech. Seznámily se s některými druhy jedlých plodů na keřích, ale i plody, které slouží pouze ke konzumaci ptáčkům. Pozorovaly broučky a kůru stromů lupami, blízké okolí dalekohledem. Nasávaly sílu objímáním stromů. Před zpáteční cestou se občerstvily sladkou svačinkou. Přestože nás zpočátku provázela malá mlha, brzy ji prorazilo sluníčko a my jsme si mohli dostatečně užít výletu. Moc se nám líbilo a už se těšíme na další cestu po okolí.                                                                                                                              Mojžíšová Lenka

—————

Zpět