Koronavirus - zrušení školních akcí

10.03.2020 06:31

Vzhledem k výskytu koronaviru COVID 19 v blízkém okolí školy a na doporučení krizového štábu, který v průběhu víkendu zasedal, zrušila naše MŠ až do odvolání všechny hromadné akce (návštěvy základních škol, akce s rodiči…), cca do konce měsíce března.

Rodiče, kteří mají možnost, si mohou své děti ponechat po dobu min. 14 dnů doma. Je na zvážení každého rodiče, zda dítě do mateřské školy pošle. Děkujeme všem, kteří se vůči ostatním chovají zodpovědně.

V povinném předškolním vzdělávání bude nepřítomnost dítěte omluvena.

Od středy 11. 03. bude uzavřeno detašované pracoviště Přívozní, děti budou docházet do hlavní budovy školy.

Ve škole jsou zvýšena hygienická opatření, děti si myjí ruce desinfekčními mýdly ruce ihned po příchodu do MŠ, častěji pak v průběhu dne. Preventivně probíhá desinfekce všech prostor školy a předmětů, exponovaných dotykem rukou zejména návštěvníků MŠ (kliky, vypínače, madla zábradlí apod.)

Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole případnou karanténu, ve které bude pobývat. Podle pátečního nařízení se musí všichni obyvatelé ČR, kteří se od soboty vrátili či vrátí z Itálie, ohlásit praktickému lékaři. Ten je pak musí poslat do dvoutýdenní karantény.

Sledujte průběžně další informace k případným změnám či omezením v chodu naší školy.                      HB

—————

Zpět