Kompostujeme

16.03.2022 12:04

   Cvrčkova zahrada v přírodním stylu, ale i poznatky dětí o ekologickém chování, které průběžně získávají, nás vybízí k recyklaci biologického odpadu, který vzniká při přípravě jídel ve školní kuchyni. Cvrček pozoruje všechny aktivity dětí na zahrádce i jejich zodpovědné celoroční nakládání s bioodpadem, kdy děti z jednotlivých tříd pravidelně před odchodem na vycházku odnášejí bioodpad ze školní kuchyně do kompostérů na školní zahradě. K tomuto účelu si krásně pomalovaly kyblíky, do kterých paní kuchařky zbytky dětem ukládají. Samozřejmě kompostujeme v průběhu celého roku. Děti plní kompostéry nejen zbytky a slupkami z ovoce, zeleniny, ale i spadaným listím, trávou, plevelem. Jak se vše postupně rozkládá a co se s odpadem děje, chodí děti pozorovat. Diskutujeme společně, co vidí, co cítí? Voní, nebo zapáchá? Zeminu z kompostu využíváme do záhonů na školní zahradě.                                                                                                                                                  M. Nováková

—————

Zpět