Ježečci zkoumají vodu

16.06.2023 07:18

    S dětmi si v rámci tématu školního vzdělávacího programu přírodní živly, vyprávíme o důležitosti vody v našem životě. Jaký je koloběh vody v přírodě a o tom, jaký je rozdíl mezi čistou a špinavou vodou, čím bývá znečištěna. Proto jsme si zahráli na vědce a prozkoumali jsme vodu v jezírku cvrčka Sadáčka. Děti odebíraly vzorky vody pipetami, zkoumaly je lupami a mikroskopem. Pozorovaly také pohyby malých pulců, které ve vodě objevily. Díky digitálnímu mikroskopu děti pořídily krásné snímky. Hra na vědce nás baví!                         Mgr. Lucie Beránková

—————

Zpět