Ježečci pracují s digitálním mikroskopem.

21.10.2022 12:25

   Do třídy Ježečků jsme v rámci finanční dotace MŠMT – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence zakoupili mimo jiné i digitální mikroskop. Děti díky němu mohou nejenom prozkoumávat detaily různých předmětů, ale také mohou pořizovat jejich snímky nebo dokonce kamerové záznamy. Děti se s mikroskopem teprve seznamovaly, ale nadšení a zájem i šikovnost při práci s tímto přístrojem ukázaly, že jsou děti samostatné a dokáží si samy zkoumat, co je zajímá. Zkoumaly ovoce, zeleninu i přírodniny, které si nasbíraly při dopoledních procházkách a velmi je zajímal hmyz z naší třídní sbírky. Ježečci se proměnili v opravdové vědce a pořídili si samostatně spoustu fotografií. Mikroskop máme propojený s PC a dokonce s interaktivním 3boxem, kde se dětem snímky zvětší až na formát A3. Práce děti moc bavila a pořízené fotografie se jim hodně povedly. Už teď se těšíme i my, dospěláci, jaké zajímavosti při příštím zkoumání objevíme.                    Mgr. Beránková Lucie

—————

Zpět