Jarní putování za poznáním

01.04.2014 06:52

 

     Dne 20. března jsme se s třídou Lištiček vypravili na jarní výlet pod Lovoš. Cestou jsme si zopakovali, jak se chováme v přírodě a v CHKO. Na louce děti lupami prozkoumávaly jarní kytičky, změny na stromech a keřích (pupeny, květy), pozorovaly hmyz, včelky sbírající pyl na jívě a další jarní změny v přírodě. Po občerstvení a s novým poznáním jsme se v pořádku vrátili zpět do MŠ.        Eva Pišlová, uč. MŠ

 

—————

Zpět