Jak žijí včelky

02.04.2022 20:34

   V úterý 29. 03.2022 dopoledne se děti zúčastnily vzdělávacího programu Život včelky. Bc. A. Novotná z včelí farmy AnnKas nám přijela vyprávět o včelím životě. Děti formou hry názorně předváděly život ve včelím úlu. Nejdříve si zvolily královnu, děvčata se proměnila v dělnice a chlapci v trubce. Navzájem se střídali při činnostech, kdy si uvědomovali, jakou úlohu každý z nich v úlu zastává a plní. Tipovali barvu vosku, který vychází z včelky do buňky, jaký tvar má buňka a kolik očí včelka má. Seznámily se s druhy medu a jeho výrobou. Nechyběla ani ukázka obleku pro člověka a síťky přes obličej, který používají včelaři pro svoji ochranu během péče o včelky. Při čištění úlu je jim pomocníkem dýmák, který zklidní včelky a košťátko na vymetání včelek. Děti měly možnost si jej očichat a osahat. Na závěr se do debaty zapojily děti svými otázkami. Například, kolik má včelka nohou / 6/, zda mají zuby /kusadla/ a jak rychle létají / 30km/h/. Děkujeme za přednášku, která byla pro děti velice zajímavá a poučná.                                                                                                                                                                     L. Mojžíšová

—————

Zpět