Jak v karanténě?

19.10.2020 10:36

K dotazům některých zákonných zástupců "jak v karanténě dětí?" připojuji stanovisko Krajské hygienické stanice:

pedagogičtí pracovníci a děti v karanténě

a/ jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami

- vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo

- dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití

- vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami

- informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením

b/sledovat zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745