Jak v karanténě?

19.10.2020 10:36

K dotazům některých zákonných zástupců "jak v karanténě dětí?" připojuji stanovisko Krajské hygienické stanice:

pedagogičtí pracovníci a děti v karanténě

a/ jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami

- vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo

- dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití

- vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami

- informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením

b/sledovat zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

—————

Zpět